Nederlands 
Deutsch 

Rechtsgebieden

Bij Themis advocaten kunt u terecht met uw juridische kwesties op een breed scala aan rechtsgebieden. Hieronder treft u meest voorkomende rechtsgebieden aan:

Arbeidsrecht

Binnen het arbeidsrecht komt een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan bod. Binnen het terrein van het arbeidsrecht verandert de wetgeving en jurisprudentie veelvuldig. Advisering door een specialist is vaak onontkoombaar. Themis advocaten staat u daarin graag bij.

Voor meer informatie klik hier.

Personen & Familierecht

Themis advocaten staat u graag bij in uiteenlopende onderwerpen op het gebied van het personen- en familierecht. Themis advocaten bezit specialistische kennis afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden.

Voor meer informatie klik hier

Erfrecht

Staat een (dreigend) conflict over de erfenis in de weg aan de rouwverwerking van het overlijden van uw familielid? Hebt u vragen over de taken van de executeur-testamentair? Ook in erfrechtelijke kwesties staat Themis Advocaten u bij.

Voor meer informatie klik hier

Burenrecht

Het burenrecht regelt de rechten en plichten van naburige erven. Hoewel het spreekwoord luidt ‘beter een goede buur, dan een verre vriend’, wenst nagenoeg iedereen wel eens dat de afstand tot zijn of haar buur wat groter zou zijn dan een 5 centimeter dikke schutting tussen twee erven.

Voor meer informatie klik hier

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht vormt de basis van alle overeenkomsten en daarmee in feite ook van het gehele burgerlijk recht. Themis advocaten staat u graag bij, zowel bij het opstellen van overeenkomsten, als bij eventuele conflicten die uit eenmaal gesloten overeenkomsten kunnen voortkomen.

Voor meer informatie klik hier

Incasso

Het komt niet zelden voor dat facturen onbetaald blijven. De redenen daarvoor kunnen divers zijn. Het kan zijn dat de wederpartij in betalingsproblemen verkeert, maar het is ook denkbaar dat de wederpartij meent dat u niet aan uw verplichtingen heeft voldaan. In al deze gevallen staat Themis advocaten u graag bij.

Voor meer informatie klik hier

Ondernemings- en Insolventierecht

Veel ondernemingen zijn een besloten of een naamloze vennootschap. De regelgeving voor deze bedrijven is uitgebreid en complex. Themis advocaten biedt een brede dienstverlening op het gebied van ondernemingsrecht.

Voor meer informatie klik hier

Bestuursrecht en omgevingsrecht

Iedereen heeft met de overheid te maken, of het nu de gemeente, provincie of het waterschap is. Die overheid neemt soms besluiten die van grote invloed kunnen zijn op uw zakelijke plannen en/of privé situatie.

Voor meer informatie klik hier

Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels, waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag zijn gesteld en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden.

Voor meer informatie klik hier

Letselschade

Veel mensen krijgen – ongewild – te maken met een verkeersongeval, bedrijfsongeval of sportongeval met meer of minder verstrekkende gevolgen.

Voor meer informatie klik hier

Intellectuele Eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht is een verzamelnaam voor verschillende wetten waarbij in eerste instantie de bedenker van een werk beschermd wordt. Denkt u hierbij aan een merk, logo, bedrijfsnaam, domeinnaam, model of auteurswerk.

Voor meer informatie klik hier

Algemene Voorwaarden | Sitemap | Geschillencommissie