Nederlands 
Deutsch 

Themis advocaten


mr Pfeil

mr Hans (A.J.L.J.) Pfeil

Na zijn afstuderen aan de Universiteit Nijmegen in de richtingen Internationaal Privaatrecht, Internationaal Vennootschapsrecht en Europees Mededingingsrecht, is hij sinds 1977 werkzaam als advocaat, eerst in Breda en later in Maastricht. Heeft verschillende spraakmakende zaken met succes voltooid.

Is naast zijn werk onder meer voorzitter van een medisch-specialistische stichting en lid van de Raad van Toezicht van de Beheersstichting Societeitsgebouw Maastricht. Aandachtsgebieden binnen het vakgebied zijn internationaal recht, arbeidsrecht, erfrecht, ondernemings- en mededingingsrecht en zaken die te maken hebben met intellectueel eigendom.
 

mr van der Heijden

mr Eef (E.H.J.) van der Heijden

In 1981 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de richting Privaatrecht Uitgebreid. Werkte tot 1987 als advocaat in Utrecht en is sindsdien werkzaam als advocaat in Maastricht. Is lid van het bestuur van de Golfclub Maastricht en ere-bestuurslid van een harmonie.

Binnen het vakgebied is mr Eef van der Heijden gespecialiseerd in verkeersrecht, verzekeringsrecht en zakelijke rechten, zoals erfdienstbaarheid, burenrecht en erfpachtrecht. Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Letselschade-advocaten (LSA) en gespecialiseerd op het gebied van personenschade.

e.vanderheijden@themisadvocaten.nl
 

mr Grul
 

mr André (A.F.T.) Grul

André Grul studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is afgestudeerd in 1977. In november 1977 werd hij als advocaat beëdigd en heeft sindsdien gewerkt als advocaat in Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, Breda en gedurende ruim 17 jaar op Curacao, de voormalige Nederlandse Antillen. Nadien trad hij als bestuurder in dienst bij de financiële dienstverlener Amicorp, te Amsterdam. SInds eind 2010 is hij wederom als advocaat werkzaam te Maastricht.

André is als generalist gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Hij is troubleshooter bij uitstek en deinst er niet voor terug als bestuurder de reorganisatie van een onderneming actief te begeleiden. 

Daarnaast vergt het familierecht, in het bijzonder de meer gecompliceerde echtscheiding, veel van zijn tijd. 

a.grul@themisadvocaten.nl 
 


mr Schils

 

mr Stan (S.J.H.G.M.) Schils

Stan Schils studeerde in 2007 af aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Na bijna 3 jaar als jurist gewerkt te hebben bij een semi-overheidsinstantie lonkte de overstap naar de advocatuur. Hij heeft de fijne kneepjes van het advocatenvak geleerd bij een klein advocatenkantoor in Rosmalen en een groot advocatenkantoor in ’s-Hertogenbosch.

Stan is gespecialiseerd in het adviseren en het procederen omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen (bouw- en milieuvergunningen), ontheffingen, planschade, handhaving (dwangsom en bestuursdwang) alsmede vergunningen in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zijn aandachtsgebieden zijn dan ook het omgevingsrecht (milieu- en ruimtelijk ordeningsrecht) en het algemeen bestuursrecht, waartoe geschillen met diverse overheidsinstanties (CBR, UWV, DUO etc.) behoren. Voorts voert hij een algemene praktijk. Naast zijn werkzaamheden bij kantoor is Stan lid van de adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Heumen.

s.schils@themisadvocaten.nl
 

mw mr Reinders

mr Cleo (C.S.B.E.) Reinders

Is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht in de richting Fiscaal Recht, profiel indirecte belastingen. De overstap naar de civiele rechtspraktijk heeft zij gemaakt nadat zij na haar afstuderen stage had gelopen in de advocatuur.

Per 1 oktober 2012 is Cleo Reinders in dienst getreden bij Themis advocaten. In 2013 is zij ook beëdigd. Binnen kantoor is zij werkzaam in de algemene rechtspraktijk.

Algemene Voorwaarden | Sitemap | Geschillencommissie